top of page

Kurz "Osobnost" - Sebehodnota, Sebereflexe, Talent, Autentičnost

Price

6.900,- Kč

Duration

8 x 1 týdně

Click

About the Course


Co se naučíme a s čím budeme pracovat:


 • pracovat se svou energií i s její úsporou

 • pracovat se zachycením reality a zpracováním

 • pracovat s časem a uměním nechat plynout

 • ¨pracovat s mluveným i psaným textem

 • pracovat se sluchem a vnímáním "slyšet kapky deště a vnímat, kam padají"

 • pracovat s impulzivností, vztekem i chybou

 • pracovat s vjemy vůně, smysly a intuice

 • pracovat s moudrostí knih a informacemi

 • pracovat společně i individuálně

 • pracovat s propojením moudrosti přírody

 • pracovat s výměnou informací, energií, zkušeností a nastavením zdravých hranic


Být autentický, je odvaha, každý jsme jedinečnou osobností.

Zaměřeno na odvahu ...Záměrem je pracovat s propojením pravé a levé hemisféry, uvolnit talent.

Komunikovat, tvořit, umět slyšet, vidět, vnímat svůj projev, hlas a slova.

Vnímat své srdce i dech. Věřit v sebe, ve své potřeby, sny a umět je vyslovit.

Pracovat s knihou a umět hledat informace.

Umět využít moderní technologie a aplikace k vyhledávání informací a práce s nimi.

Nic není nemožné, vše je otázka mysli a odvahy.


Your Instructor

Ivana Kudrnová

Ivana Kudrnová

Ráda inspiruji a motivuji, miluji posuny, které následně vidím, je to vždy úžasná zpětná vazba. Mentorem jsem díky svým zkušenostem a znalostem dlouhá léta.

bottom of page