top of page

A víš proč? Protože moudrost naší duše ví ...

Intuice, zapojení mysli i kreativity, schopnost přežít, pud sebezáchovy, to vše nám příroda "jen tak" dala, to jsou dary. 

Jsou vzácné ... dostali jsme je a používáme je velmi zřídka, není to škoda? Myslím, že se jich celkem bojíme, bojíme se často vlastní vnitřní síly a identičnosti naší osobnosti.  

Rozhodně je, tak se pojďme na ně podívat a zkusit si je zvědomovat.

 

Pokud nedáme prostor své vynalézavosti, kráse, talentům, ale i strachu, nepotkáme se svými temnotami a nepřijmeme je, nemůžeme se z kruhu, do kterého se často dostáváme, vymotat.

Liška je moudrá, vynalézavá, dobrá máma a o strach má postaráno, klidně se Vám dívá drze do očí a zkouší Vás. Je to velmi dobrý učitel. Proto je velmi důležité "chytit lišku a podívat se jí do očí". 

Není náhoda, že je v pohádkách vždy takto vyobrazena. 

Je jen na nás zda v ní uvidíme "potvoru" nebo moudrou bytost, která nás může svou vynalézavostí a přímým pohledem inspirovat. 

Jen my víme, čemu se sami bráníme  a proč. Pokud ne, je potřeba to objevit a pochopit. 

 

Sundat pásku z očí, vidět, neposuzovat, pozorovat a zachovat klid.

 

Naladit se na svůj dech a nechat proudit emoce. Všechny myšlenky a strachy, které nás napadají, vědomě jim přestřihnout nitku a pouštět je. Nedržet je, přestat je řešit a nebát se jim nedat pozornost.

Pustit se minulosti, nechat odejít a dovolit si přijmout nová rozhodnutí, nové cíle a otevřít cesty budoucnosti. To je vítězství nad sebou samými. Myslíš, liška kouká do minulosti?

A to liška přesně dělá ... pozoruje, dívá se "drze do očí" a klidně beze strachu udělá, co uzná za vhodné.

 

Víte jak se chová jako máma?   

Intuitivně se chovající dle svých potřeb a potřeb jejich mláďat.

Chcete mi řící, že nevěříte vlatním očím?

Vše na světě je o rovnováze a miskách vah. To je jediná cesta ke spokojenosti a vnitřnímu klidu.

Liška není, pokud jde o inteligenci, žádný zázrak. Rozhodně se nedá srovnávat například s delfínem nebo se slonem nebo s mnoha a mnoha jinými zvířaty, koneckonců možná ani s domácím psem nebo s vlkem.

Musíme si ovšem uvědomit, co považujeme za chytrost. Chytrost je důležitá vlastnost, která pomáhá zvířeti, nebo i člověku, k přežití. Na tom se asi všichni shodneme. Ona sice existuje krásná definice chytrosti, moudrosti, kterou podal Karel Čapek, ale tím se tady zabývat nebudeme. Rozhodně chytrost je vlastnost pro zvířata velmi užitečná. A v čem chytrost lišky spočívá?

Především v opatrnosti. Liška není příliš fyzicky vybavena na to, aby se mohla porvat s někým, kdo ji napadne. Má lehkou konstituci a není zase tak vyzbrojena ostrými zuby nebo drápy, aby se mohla účinně bránit. Umí sice utíkat, ale ne zase tak rychle, aby ji zvíře, které umí dobře utíkat, nedohonilo. Je tedy dost handicapovaná a tento handicap ve skutečnosti kompenzuje svou bezpříkladnou opatrností.

Liška je nesmírně opatrná. Každý myslivec, který se někdy snažil lišku ulovit, vám potvrdí, že dostat lišku do nějaké léčky vyžaduje obrovskou chytrost ze strany lovce a úžasnou opatrnost, protože liška dokáže velmi rychle a velmi přesně poznat nástrahu. Má velmi jemný čich, takže okamžitě pozná návnadu, které se dotkl člověk, a lovci tvrdí, že dokáže velmi dobře ucítit i železo a i té železné pasti se samozřejmě dokáže vyhnout. Dokáže se skrývat v úkrytu za stromy nebo v křoví, jakmile uvidí sebemenší nebezpečí a všechny tyto vlastnosti jí pomáhají k přežití.

Liška se živí lovem drobných hlodavců, především myší nebo na zemi hnízdících ptáků, ale velmi často se také živí tím, že pomáhá zkonzumovat kořist větších šelem, třeba vlka nebo medvěda. A i tam musí být opatrná a bystrá, protože majitel kořisti by jí to měl určitě za zlé, kdyby mu na ni chodila. Proto se u lišky vyvinuly takové mechanismy, které ji vždy, za všech okolností udržují ve střehu a za jakéhokoliv sebemenšího nebezpečí jí velí - Všeho nech a schovej se! Všeho nech a utíkej!

Liška mívá velký počet mláďat, je popisováno, že může mít až dvanáct, čtrnáct mláďat v jednom vrhu. A pro takový vrh mláďat, i kdyby byl třeba jenom šestičlenný, je potřeba sehnat hodně potravy. V naší krajině vhodné potravy už tak mnoho není, ono ostatně nikde jí není tak mnoho, aby si lišky mohly dovolit plýtvat potravou. U nás, když se liška stará o mláďata, musí pochopitelně navštěvovat třeba i vesnické kurníky nebo králíkárny a dostat se tam také není tak úplně jednoduché. Liška musí být opatrná, na venkově bývají psi, kteří hlídají, musí se nějakým způsobem do kurníku podhrabat nebo musí za dne vyčíhat okamžik, kdy jsou slepice bez dozoru. A lišky toto umějí. A proto si liška vysloužila charakteristiku, že je velmi chytrá.Chytni lišku za ocas 
aneb "chyť se", když to dokážeš

Jasně, že to dokážeš ...

"Chytni lišku za ocas", je moudrá i mazaná, ale také máma, která se nevzdálí od svých mláďat, dokud nenaberou sílu a odvahu vyrazit do světa. Potřebuješ odvahu a důvtip, abys ji chytil, přijal a ona s tebou chtěla trávit čas.  Sbírej svoje otisky a zjisti co poskládáš ...   

bottom of page